Wró?   SimsDistrict > Archiwum The Sims 2 > The Sims 2 - Download

Odpowiedz
 
Narz?dzia w?tku Wygl?d
stare 12-12-10, 15:20   #1
KimKolwiek
Administrator
Projektant miejski
 
Avatar KimKolwiek

 
Zarejestrowany: Sep 2009
Wiek: 40
Postów: 2,873
Podzi?kowa?
1,988
Podzi?kowano
1,327
Domy?lnie Regulamin dzia?u - Downloads - U?ytkownicy

Regulamin dzia?u Downloads - U?ytkownicy


Postanowienia ogólne
1] W dziale obowi?zuje tak?e ogólny Regulamin Forum.
2] Swoj? prac? w dziale "Downloads - U?ytkownicy" mo?e umie?ci? ka?dy zarejestrowany U?ytkownik forum Simsdistrict.pl.
3] Prezentowana w dziale praca musi by? bezwzgl?dnie Twojego autorstwa. Za plagiat lub przyw?aszczenie sobie pracy innej osoby b?d? wyci?gane konsekwencje.
4] Dzia? Downloads - U?ytkownicy jest moderowany. Oznacza to, ?e ka?dy z tematów, zanim si? pojawi na forum, przechodzi przez kontrol? jako?ci.
5] Moderacja ma czas do 48 godzin na sprawdzenie tematu.
6] Je?li Moderator uzna, ?e praca nie spe?nia kryteriów tego regulaminu, jest wykonana niedbale lub narusza zasady ogólnego Regulaminu Forum, ma prawo nie zaakceptowa? tematu, informuj?c U?ytkownika o tym fakcie poprzez PW.
7] W przypadku nie zaakceptowania tematu, U?ytkownik mo?e za?o?y? kolejny temat z dan? prac?, poprawiaj?c w nim wskazane niedoci?gni?cia.
8] Niniejszy regulamin wchodzi w ?ycie z dniem jego opublikowania. Administracja forum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
9] Wszelkie pytania zwi?zane z regulaminem prosimy zadawa? w TYM temacie.

Zamieszczanie prac

1] Parcele

Ka?dy temat musi zawiera?:
- minimum 12 zdj?? parceli w formacie .jpg, na których zostanie przedstawiona parcela, aran?acja otoczenia oraz obowi?zkowo rzuty z góry ka?dej kondygnacji;
- wielko?? zdj?? musi mie?ci? si? w wymiarach: szeroko?? od 750 do 800 pikseli, wysoko?? od 450 do 600 pikseli;
- zdj?cia musz? by? widoczne w temacie, umieszczamy je stosuj?c znacznik [img]
- dbamy, by zdj?cia by?y dobrej jako?ci (np. nie posiada?y za du?ej kompresji, lub nie by?y w ca?o?ci niewyra?ne);
- temat musi zawiera? tak?e opis przeznaczenia parceli (np. dom, sklep, klub, park), spis pomieszcze?, cen? i wielko?? dzia?ki oraz wymagane rozszerzenia gry;
- je?eli do budowy parceli u?yto dodatków innych, ni? oryginalne rozszerzenia gry, w temacie musi si? znale?? ich pe?ny spis, wraz z linkami do nich;
- je?eli do budowy parceli u?yto dodatków nieredystrybucyjnych i p?atnych nale?y je z parceli usun?? przed jej udost?pnieniem;

2] Ubrania


Ka?dy temat musi zawiera?:
- minimum 3 zdj?cia w formacie .jpg, na których zostanie przedstawiony strój widziany z przodu, z boku oraz z ty?u;
- wielko?? zdj?? musi mie?ci? si? w wymiarach: szeroko?? od 750 do 800 pikseli, wysoko?? od 450 do 600 pikseli;
- zdj?cia musz? by? widoczne w temacie, umieszczamy je stosuj?c znacznik [img]
- dbamy, by zdj?cia by?y dobrej jako?ci (np. nie posiada?y za du?ej kompresji, lub nie by?y w ca?o?ci niewyra?ne);
- temat musi zawiera? tak?e opis przeznaczenia stroju (np. strój codzienny, bielizna, kostium k?pielowy itp.), kategori? wiekow? (np. doros?y, nastolatek, dziecko) oraz wymagane rozszerzenia gry;
- w przypadku kiedy dodatek nie jest wykonany na meshu z gry, obowi?zkowe jest podanie autora meshu, na bazie którego zosta? stworzony strój;
- je?li autor mesha zezwala na redystrybucj?, nale?y taki mesh zamie?ci? wraz z wykonanym dodatkiem w jednym za??czniku (dotyczy The Sims 2);
- je?li autor mesha nie zezwala na redystrybucj?, nale?y umie?ci? link do strony, sk?d dany mesh mo?na pobra? (dotyczy The Sims 2).

3] Obiekty i recolory


Ka?dy temat musi zawiera?:
- minimum 3 zdj?cia w formacie .jpg, na których zostanie przedstawiony obiekt widziany z przodu, oraz aran?acja obiektu w pomieszczeniu lub w ogrodzie;
- wielko?? zdj?? musi mie?ci? si? w wymiarach: szeroko?? od 750 do 800 pikseli, wysoko?? od 450 do 600 pikseli;
- zdj?cia musz? by? widoczne w temacie, umieszczamy je stosuj?c znacznik [img]
- dbamy, by zdj?cia by?y dobrej jako?ci (np. nie posiada?y za du?ej kompresji, lub nie by?y w ca?o?ci niewyra?ne);
- temat musi zawiera? tak?e opis przeznaczenia obiektu, cen? obiektu oraz wymagane rozszerzenia gry;
- w przypadku kiedy dodatek nie jest wykonany na meshu z gry, obowi?zkowe jest podanie autora meshu, na bazie którego zosta? stworzony obiekt (dotyczy The Sims 2);
- je?li autor mesha zezwala na redystrybucj?, nale?y taki mesh zamie?ci? wraz z wykonanym dodatkiem w jednym za??czniku (dotyczy The Sims 2);

4] Tapety, pod?ogi, pokrycia terenu i patterny

Ka?dy temat musi zawiera?:
- minimum 3 zdj?cia w formacie .jpg, na których zostanie przedstawiona praca wraz z propozycj? jej wykorzystania (np. aran? we wn?trzu, prezentacja patternu na ubraniu)
- wielko?? zdj?? musi mie?ci? si? w wymiarach: szeroko?? od 750 do 800 pikseli, wysoko?? od 450 do 600 pikseli;
- zdj?cia musz? by? widoczne w temacie, umieszczamy je stosuj?c znacznik [img]
- dbamy, by zdj?cia by?y dobrej jako?ci (np. nie posiada?y za du?ej kompresji, lub nie by?y w ca?o?ci niewyra?ne);
- temat musi zawiera? tak?e opis przeznaczenia pracy (np. tapeta, glazura), cen? pokry? ?ciany / pod?ogi, ilo?? kana?ów do recolorowania w przypadku patternów do The Sims 3 oraz wymagane rozszerzenia gry;


Wyró?nienia

1] Raz w tygodniu Komisja (z?o?ona z przedstawicieli obs?ugi forum) wy?oni najlepsze spo?ród prac u?ytkowników, przyznaj?c im Znak Jako?? forum Simsdistrict.pl. Znak Jako?ci jest wyró?nieniem, które informuje, ?e dana praca jest nie tylko zgodna z wymogami technicznymi regulaminu, ale tak?e jest wykonana z najwy?sz? precyzj? i zaskakuje niebanalnym pomys?em.
2] Wyró?nienie Znakiem Jako?ci ma kilka skutków:
- praca zostanie oznaczona Znakiem Jako?ci forum (specjalny obrazek u góry tematu)
- informacja o pracy zostanie umieszczona w dziele Updates
- autor otrzyma przyznan? na okres dwóch tygodni rang? Wyró?niony
- wyró?nione prace b?d? mia?y szans? znale?? si? na ?amach magazynu In District
- spo?ród osób cz?sto wyró?nionych Znakiem Jako?ci b?d? rekrutowani Projektanci Miejscy
Staraj si? zatem, aby Twoje dodatki prezentowa?y najwy?szy poziom wykonania zarówno technicznego jak i wizualnego, a wysi?ek i zaanga?owanie z pewno?ci? zostan? zauwa?one.
3] Komisja zastrzega sobie prawo do nie przyznania Znaku Jako?ci w danym tygodniu, je?eli poziom prac nie b?dzie kwalifikowa? si? do wyró?nienia.

__________________

Kobiety s? po to by je kocha?, nie rozumie? ....


Ostatnio edytowane przez KimKolwiek ; 12-12-10 o 16:12
KimKolwiek jest nieaktywny   Odpowied? z Cytatem
The Following 5 Users Say Thank You to KimKolwiek For This Useful Post:
Odpowiedz


U?ytkownicy aktualnie czytaj?cy ten temat: 1 (0 u?ytkownik(ów) i 1 go?ci)
 
Narz?dzia w?tku
Wygl?d

Zasady postowania
Nie mo?esz zak?ada? nowych tematów
Nie mo?esz pisa? wiadomo?ci
Nie mo?esz dodawa? za??czników
Nie mo?esz edytowa? swoich postów

BB Code jest W??czony
Emotikony s? W??czony
[IMG] kod jest W??czony
HTML kod jest Wy??czony

Skocz do forum


Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:20.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
T?umaczenie: vBHELP.pl - Polski Support vBulletin