stare 05-02-10, 16:32   #1
QQ
......
 
Avatar QQ

 
Zarejestrowany: Sep 2009
Wiek: 38
Postów: 909
Podzi?kowa?
908
Podzi?kowano
634
Domy?lnie The Sims: ciekawe i zabawne fakty


Sukces? To rodzinne!

Pierwsza cz??? The Sims™ by?a najlepiej sprzedaj?c? si? gr? PC na ca?ym ?wiecie w roku 2000, 2001, 2002 i 2003, zanim nie zosta?a zdetronizowana przez swoj? kontynuacj? – The Sims 2.
Druga ods?ona serii w 2004 roku zaj??a pierwsze, a rok pó?niej drugie miejsce w rankingu najlepiej sprzedaj?cych si? gier na PC. W pa?dzierniku 2006 roku dodatek The Sims 2 Zwierzaki odniós? najwi?kszy sukces w historii rozszerze? marki. W roku 2007 seria The Sims zdominowa?a listy przebojów zajmuj?c cztery z dziesi?ciu pierwszych miejsc.
W roku 2008 na listach bestsellerów znajdowa?y si? trzy gry spod znaku The Sims. Natomiast w czerwcu 2009 roku nast?pi?a premiera The Sims 3 – w pierwszym tygodniu sprzedano 1.4 miliona egzemplarzy.

?wiatowy fenomen

Ca?kowita sprzeda? produktów z rodziny The Sims™ na ca?ym ?wiecie przekroczy?a 100 milionów egzemplarzy.

Rozrywka w hollywoodzkim stylu


Gry z serii The Sims zarobi?y 1.6 miliarda $ dorównuj?c hollywoodzkim filmowym hitom pokroju trylogii The Matrix (1.4 miliarda $) i Titanicowi (1.8 miliarda $).


Temat z pierwszych stron gazet


The Sims to pierwsza i jedyna gra, która znalaz?a si? na ok?adce tygodnika Newsweek!
Od tego czasu marce The Sims po?wi?cono ponad cztery tuziny rozmaitych ok?adek w popularnych czasopismach, z czego 36 przypad?o The Sims 3.

Zabawa w wielu j?zykach

Seri? The Sims przet?umaczono na ponad 22 j?zyki, w??czaj?c w to szwedzki, tajski i rosyjski.

J?zyk Simów

Simowie porozumiewaj? si? w swoim w?asnym j?zyku. Tworz?c go autorzy gry inspirowali si? prawdziwymi j?zykami – m.in. ukrai?skim i j?zykiem u?ywanym na Filipinach.
Will Wright, ojciec ca?ej serii The Sims, nawi?zywa? nawet do j?zyka Indian Navajo.

Pieni?dze Simów

Simowie pos?uguj? si? w?asn? walut? – Simoleonami.
Jej nazwa wywodzi si? z XVIII-wiecznej Anglii, kiedy to w slangu sze?ciopensówk? okre?lano mianem „simon”. „Simony” po??czono z okre?leniem z?otej francuskiej monety zwanej potocznie Napoleonem i tak narodzi?y si? Simoleony!


Muzyka, która kr?ci

Gwiazdy rocka tak?e ?piewaj? w j?zyku Simów.
W?ród s?aw, które przygotowa?y simowe wersje swoich utworów znajduj? si? The Black Eyed Peas, Nelly Furtado, Katy Perry, Leann Rimes, Natasha Bedingfield, The Pussycat Dolls oraz Depeche Mode.

The Sims to nie tylko PC

Od 2005 roku seria The Sims zawita?a tak?e na konsole!
Gra jest tak?e dost?pna na telefony komórkowe, w??cznie z iPhone!

Wpadnij co? ?ci?gn??

Wyobra? sobie, ?e co tydzie? odwiedzaj? Ci? wszyscy mieszka?cy San Francisco.
Mniej wi?cej to w?a?nie dzieje si? na oficjalnym forum The Sims 3 dost?pnym na stronie www.pl.thesims3.com.
Ka?dego miesi?ca strona forum notuje prawie 5.2 miliona unikalnych go?ci.
W ci?gu jednej minuty gracze pobieraj? 300 ró?nych obiektów - do tej pory zarejestrowano 85 milionów pobra?! U?ytkownicy udost?pnili tak?e ponad 1.4 miliona plików, co równa si? 20 filmom wrzucanym co godzin?!

Ach, te w?osy
Najch?tniej pobieranym obiektem s? zestawy kobiecych fryzur – d?ugich i falowanych. Do tej pory zestawy ?ci?gni?to 670,000 razy.

Zacz??o si? od ubikacji


Pierwszym obiektem stworzonym dla gry The Sims by?a toaleta, której prototyp powsta? w 1993 roku.
Zosta?y wprowadzone ró?ne modele interakcji z obiektem, od u?ywania jej do mo?liwo?ci wyczyszczenia. Wed?ug zespo?u tworz?cego gr? to jedyny obiekt u?ywany inaczej przez kobiety i m??czyzn – ch?opcy nie opuszczaj? z powrotem klapy!

Simowa ekologia


Wraz z wydaniem w 2009 roku The Sims 3, Simy sta?y si? przyjazne dla ?rodowiska. Nie tylko mog? same hodowa? ro?liny w przydomowych ogródkach, ale tak?e dzi?ki doje?d?aniu do pracy rowerem lub hybrydow? Toyot? Prius przyczyniaj? si? zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

Witaj s?siedzie!

W roku 2009 po raz pierwszy Simowie mogli opu?ci? swoje domy i porusza? si? swobodnie po okolicy.
Mogli pój?? na g?ówny plac miasta, poje?dzi? na rowerach i uda? si? na pla?? lub do si?owni.


Akcesoria


Od roku 2006 zacz??y pojawia? si? specjalne pakiety z akcesoriami dla Simów. Jak na razie wysz?o 9 zestawów akcesoriów, a ka?dy z nich zawiera mnóstwo nowych elementów, którymi mo?na upi?kszy? ?wiat gry.

Moda

W 2008 roku prawie 1,000 sklepów H&M na ca?ym ?wiecie oferowa?o w sprzeda?y sukienk? zaprojektowan? przez u?ytkownika The Sims.
Nast?pnie odzie? marki H&M trafi?a do gry w nowym zestawie akcesoriów pozwalaj?c Simom jeszcze modniej si? ubiera?.


Wszystko zaczyna si? w domu

W roku 2008 do ?wiata The Sims wesz?a IKEA;.
Dzi?ki temu Simowie dostali nowe umeblowanie w charakterystycznym szwedzkim stylu.


Spo?eczno??

Wraz z premier? The Sims 3 fani mog? tworzy? jeszcze silniej zintegrowan? spo?eczno?? dzi?ki takim serwisom jak Facebook, MySpace, Twitter i YouTube.
Simowie maj? ponad 700.000 przyjació? online.

Graj tak, jak chcesz!


Kluczow? zasad? w The Sims jest to, ?e nie ma jedynej s?usznej drogi post?powania. Cz??? graczy sp?dza swój czas na budowaniu domów i organizowaniu ?ycia osobistego Simów, podczas gdy inni zajmuj? si? szerzeniem chaosu. Ka?dy post?puje dok?adnie tak, jak uwa?a za stosowne.

The Sims na ?ywo

EA Benelux zbudowa?o w roku 2004 dom ze szk?a, w którym prawdziwa rodzina ?y?a tak jak w The Sims.

Zanim nasta?a ptasia grypa

Pewnego razu Will Wright wprowadzi? do ?wiata The Sims tajemniczego wirusa. Infekcja rozprzestrzeni?a si? w wirtualnym ?wiecie. Co by?o ?ród?em choroby?
Graczom uda?o si? stwierdzi?, ?e by?y to wirtualne ?winki morskie i dzielili si? metodami leczenia.

Zachcianki

Tak jak ka?dy z nas, Simowie maj? swoje aspiracje, obawy i zachcianki. Model ich zachowa? opiera si? na hierarchii potrzeb opracowanej przez Abrahama Maslowa – s?ynnego ameryka?skiego psychologa.

Znak jako?ci

Francuska poczta wypu?ci?a oficjalny znaczek okoliczno?ciowy upami?tniaj?cy The Sims.
QQ jest nieaktywny  
The Following 7 Users Say Thank You to QQ For This Useful Post:
Zamkni?ty Temat


U?ytkownicy aktualnie czytaj?cy ten temat: 1 (0 u?ytkownik(ów) i 1 go?ci)
 
Narz?dzia w?tku Przeszukaj ten temat
Przeszukaj ten temat:

Zaawansowane wyszukiwanie
Wygl?d

Zasady postowania
Nie mo?esz zak?ada? nowych tematów
Nie mo?esz pisa? wiadomo?ci
Nie mo?esz dodawa? za??czników
Nie mo?esz edytowa? swoich postów

BB Code jest W??czony
Emotikony s? W??czony
[IMG] kod jest W??czony
HTML kod jest Wy??czony

Skocz do forum


Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:02.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
T?umaczenie: vBHELP.pl - Polski Support vBulletin