Wró?   SimsDistrict > Rada miejska > Tablica Og?osze?

Tablica Og?osze? W tym miejscu przysta? na chwil?, chyba ?e chcesz si? bez ko?ca dziwi? co si? aktualnie dzieje na forum

Zamkni?ty Temat
 
Narz?dzia w?tku Wygl?d
stare 29-10-09, 11:55   #1
QQ
......
 
Avatar QQ

 
Zarejestrowany: Sep 2009
Wiek: 38
Postów: 909
Podzi?kowa?
908
Podzi?kowano
634
młoteczek Dekrety

Miło mi zakomunikować że, działy projektantów za swój dotychczasowy dorobek architektoniczny otrzymują
Lhonna i szymsza1.
Lhonna z dniem dzisiejszym dołączyła również do Komisji .

Ogromnie gratulujemy !
QQ jest nieaktywny  
The Following 15 Users Say Thank You to QQ For This Useful Post:
stare 01-12-09, 13:48   #2
KimKolwiek
Administrator
Projektant miejski
 
Avatar KimKolwiek

 
Zarejestrowany: Sep 2009
Wiek: 40
Postów: 2,873
Podzi?kowa?
1,988
Podzi?kowano
1,327
Domy?lnie

Z dniem dzisiejszym do kadry w roli moderatora dołączyła Honda , gratulujemy awansu i zapędzamy do pracy
__________________

Kobiety s? po to by je kocha?, nie rozumie? ....

KimKolwiek jest nieaktywny  
stare 06-12-09, 20:40   #3
KimKolwiek
Administrator
Projektant miejski
 
Avatar KimKolwiek

 
Zarejestrowany: Sep 2009
Wiek: 40
Postów: 2,873
Podzi?kowa?
1,988
Podzi?kowano
1,327
Domy?lnie

Z dniem dzisiejszym do grona kadry w roli moderatora dołączyła Lhonna, gratulujemy awansu i zapędzamy do pracy
__________________

Kobiety s? po to by je kocha?, nie rozumie? ....

KimKolwiek jest nieaktywny  
stare 11-02-10, 20:51   #4
KimKolwiek
Administrator
Projektant miejski
 
Avatar KimKolwiek

 
Zarejestrowany: Sep 2009
Wiek: 40
Postów: 2,873
Podzi?kowa?
1,988
Podzi?kowano
1,327
Domy?lnie

Do grona naszych Super moderatorów do??czy? Ida, gratulujemy awansu i nowego baga?u obowi?zków
__________________

Kobiety s? po to by je kocha?, nie rozumie? ....

KimKolwiek jest nieaktywny  
stare 21-02-10, 14:04   #5
KimKolwiek
Administrator
Projektant miejski
 
Avatar KimKolwiek

 
Zarejestrowany: Sep 2009
Wiek: 40
Postów: 2,873
Podzi?kowa?
1,988
Podzi?kowano
1,327
Domy?lnie

W dniu wczorajszych odnotowali?my w naszej dzielnicy kilka awansów, do grona naszych Sta?ystów zas?uguj?cych na swój skwer awansowali : diego, fajnakumpela,kubus oraz figa . Na miano Wolnego strzelca swoj? ogromn? praca zas?u?y?a Honda i od wczoraj posiada swój w?asny Plac wolnego strzelca, jednocze?nie pragn? poinformowa? , i? Ida otrzymuje range Projektanta miejskiego bez dzia?u za swój wk?ad i ogromna prac? nad dodatkami na naszym forum. Wszystkim ogromnie gratuluj? i ?ycz? weny w dalszym tworzeniu.
__________________

Kobiety s? po to by je kocha?, nie rozumie? ....

KimKolwiek jest nieaktywny  
stare 23-05-10, 20:01   #6
KimKolwiek
Administrator
Projektant miejski
 
Avatar KimKolwiek

 
Zarejestrowany: Sep 2009
Wiek: 40
Postów: 2,873
Podzi?kowa?
1,988
Podzi?kowano
1,327
Domy?lnie

Chcia?am wszystkich powiadomi? i? do grona administratorów w dniu dzisiejszym do??czy? Ida, gratulujemy awansu i nowego baga?u obowi?zków
__________________

Kobiety s? po to by je kocha?, nie rozumie? ....

KimKolwiek jest nieaktywny  
stare 22-06-10, 22:08   #7
KimKolwiek
Administrator
Projektant miejski
 
Avatar KimKolwiek

 
Zarejestrowany: Sep 2009
Wiek: 40
Postów: 2,873
Podzi?kowa?
1,988
Podzi?kowano
1,327
Domy?lnie

Z dniem dzisiejszym pragn? og?osi?,i? do grona projektantów miejskich do??czy?y dzi? dwie osoby, i Ilona oraz figa. Gratulujemy awansu i zach?camy do dalszej owocnej pracy
__________________

Kobiety s? po to by je kocha?, nie rozumie? ....

KimKolwiek jest nieaktywny  
stare 30-09-10, 10:07   #8
KimKolwiek
Administrator
Projektant miejski
 
Avatar KimKolwiek

 
Zarejestrowany: Sep 2009
Wiek: 40
Postów: 2,873
Podzi?kowa?
1,988
Podzi?kowano
1,327
Domy?lnie

Chcia?am og?osi?, i? za prac? w?o?ona w reklam? i promowanie naszego forum, na innych portalach, Bo?ena z dniem dzisiejszym otrzymuje range Ambasadora. Gratulujemy i ?yczymy dalszych efektów w promowaniu naszej spo?eczno?ci.

Dodatkowo z przyjemno?ci? og?aszam , i? z dniem dzisiejszym dzia? oraz range projektanta miejskiego otrzymuje Honda. Gratulujemy awansu i ?yczymy dalszej weny w tworzeniu kolejnych prac.
__________________

Kobiety s? po to by je kocha?, nie rozumie? ....

KimKolwiek jest nieaktywny  
stare 30-09-10, 13:04   #9
KimKolwiek
Administrator
Projektant miejski
 
Avatar KimKolwiek

 
Zarejestrowany: Sep 2009
Wiek: 40
Postów: 2,873
Podzi?kowa?
1,988
Podzi?kowano
1,327
Domy?lnie

Z ca?? przyjemno?ci? pragn? og?osi? ,?e do grona kadrowiczów w roli moderatorów z dniem dzisiejszym do??czaj? Sahem oraz fajnakumpela. Gratulujemy awansu i nowego baga?u obowi?zków
__________________

Kobiety s? po to by je kocha?, nie rozumie? ....

KimKolwiek jest nieaktywny  
stare 07-10-10, 14:16   #10
QQ
......
 
Avatar QQ

 
Zarejestrowany: Sep 2009
Wiek: 38
Postów: 909
Podzi?kowa?
908
Podzi?kowano
634
Domy?lnie

Informuj?, ?e z dniem dzisiejszym rang? Vip otrzymuj? :
Neptyda, Madeline, Tutka oraz Ulmille

Rang? Vip otrzymuj? osoby, które w?o?y?y wiele wysi?ku oraz pasji w ?ycie i funkcjonowanie forum, lecz z przyczyn losowych aktualnie nie mog? by? tak aktywne jak dotychczas.
QQ jest nieaktywny  
stare 10-11-10, 19:03   #11
KimKolwiek
Administrator
Projektant miejski
 
Avatar KimKolwiek

 
Zarejestrowany: Sep 2009
Wiek: 40
Postów: 2,873
Podzi?kowa?
1,988
Podzi?kowano
1,327
Domy?lnie

Niezmiernie mi?o mi og?osi?, i? za swój trud jaki Bo?enka w?o?y?a w swoje prace , z dniem dzisiejszym do??cza do grona projektantów miejskich.Serdecznie gratulujemy awansu, zach?camy do dalszego tworzenia prac a co za tym idzie , dalszego rozwoju.
__________________

Kobiety s? po to by je kocha?, nie rozumie? ....

KimKolwiek jest nieaktywny  
stare 12-12-10, 15:39   #12
KimKolwiek
Administrator
Projektant miejski
 
Avatar KimKolwiek

 
Zarejestrowany: Sep 2009
Wiek: 40
Postów: 2,873
Podzi?kowa?
1,988
Podzi?kowano
1,327
Domy?lnie

Z dniem dzisiejszym zmieniaj? si? zasady udost?pniania Waszych prac. Administracja postanowi?a , ?e dzia? Biuro informacji turystycznej zostaje zlikwidowany , a tym samym ka?dy u?ytkownik b?dzie móg? od razu umie?ci? swoja prac? w dziale Downloads-U?ytkownicy , to wszystkim u?atwi prac? i mamy nadziej?,?e o?mieli równie? tych , co jeszcze u nas nic nie pokazali , a posiadaj? ciekawe prace. Dzia? ten jest moderowany i od zamieszczenia pracy do jej pojawienia, mo?e si? znacznie ró?ni?, jednak obiecujemy ,?e postaramy si? aby prace pojawia?y si? jak najszybciej. Prosz? osoby o przeniesienie prac,które nie zosta?y zatwierdzone przez komisj? do dzia?u downloads tych co s? do udost?pnienia, oraz do dzia?u Galeria je?li chcieli?cie pokaza? nam same zdj?cia.Po zako?czeniu przeniesienia prosz? o informacj? w temacie , by mo?na by?o go spokojnie usun??.Jednocze?nie zach?cam do zapoznania si? z nowym regulaminem dzia?u REGULAMIN .
__________________

Kobiety s? po to by je kocha?, nie rozumie? ....

KimKolwiek jest nieaktywny  
stare 22-03-11, 18:14   #13
Lhonna
Administrator
Projektant miejski
 
Avatar Lhonna

 
Zarejestrowany: Oct 2009
Wiek: 37
Postów: 2,192
Podzi?kowa?
1,269
Podzi?kowano
1,117
Domy?lnie

Informuj?, i? z dniem wczorajszym zasz?y zmiany w gronie moderatorów: Wannazmelodyjk? zrezygnowa?a z pe?nienia funkcji Super Moderatora, Fajnakumpela zrezygnowa?a z pe?nienia funkcji moderatora, natomiast Tutka zrzek?a si? rangi Vip. Szanujemy Wasz? decyzj? i dzi?kujemy za czas oraz prac? w?o?on? w rozwój forum.
Lhonna jest nieaktywny  
stare 10-07-11, 12:37   #14
KimKolwiek
Administrator
Projektant miejski
 
Avatar KimKolwiek

 
Zarejestrowany: Sep 2009
Wiek: 40
Postów: 2,873
Podzi?kowa?
1,988
Podzi?kowano
1,327
Domy?lnie

Informuje i? z dniem dzisiejszym na stanowisko Super moderatora awansuje Honda . Gratulujemy awansu i zach?camy do dalszej pracy.
__________________

Kobiety s? po to by je kocha?, nie rozumie? ....

KimKolwiek jest nieaktywny  
stare 15-07-11, 16:09   #15
KimKolwiek
Administrator
Projektant miejski
 
Avatar KimKolwiek

 
Zarejestrowany: Sep 2009
Wiek: 40
Postów: 2,873
Podzi?kowa?
1,988
Podzi?kowano
1,327
Domy?lnie

Z dniem dzisiejszym do grona kadry w roli moderatora do??czy?a Loki .Serdecznie gratulujemy awansu i zach?camy do dalszej pracy.
__________________

Kobiety s? po to by je kocha?, nie rozumie? ....

KimKolwiek jest nieaktywny  
stare 06-08-11, 19:38   #16
KimKolwiek
Administrator
Projektant miejski
 
Avatar KimKolwiek

 
Zarejestrowany: Sep 2009
Wiek: 40
Postów: 2,873
Podzi?kowa?
1,988
Podzi?kowano
1,327
Domy?lnie

Z dniem dzisiejszym do grona redaktorów do??cza Ayodhe , gratulujemy i ?yczymy udanych ?owów w poszukiwaniu nowinek.
__________________

Kobiety s? po to by je kocha?, nie rozumie? ....

KimKolwiek jest nieaktywny  
stare 07-08-11, 15:46   #17
KimKolwiek
Administrator
Projektant miejski
 
Avatar KimKolwiek

 
Zarejestrowany: Sep 2009
Wiek: 40
Postów: 2,873
Podzi?kowa?
1,988
Podzi?kowano
1,327
Domy?lnie

Z dniem dzisiejszym do grona naszej kadry w roli moderatora forum do??czy? Dawid. Serdecznie gratulujemy awansu oraz zach?camy do dalszej pracy .
__________________

Kobiety s? po to by je kocha?, nie rozumie? ....

KimKolwiek jest nieaktywny  
stare 11-01-12, 10:37   #18
Lhonna
Administrator
Projektant miejski
 
Avatar Lhonna

 
Zarejestrowany: Oct 2009
Wiek: 37
Postów: 2,192
Podzi?kowa?
1,269
Podzi?kowano
1,117
Domy?lnie

Mi?o mi poinformowa?, ?e z dniem dzisiejszym swoja uliczk? otrzymuje Loki. Gratulujemy i zach?camy do dalszego tworzenia w grze.
Lhonna jest nieaktywny  
stare 03-07-12, 19:59   #19
KimKolwiek
Administrator
Projektant miejski
 
Avatar KimKolwiek

 
Zarejestrowany: Sep 2009
Wiek: 40
Postów: 2,873
Podzi?kowa?
1,988
Podzi?kowano
1,327
Domy?lnie

Niezmiernie mi?o mi og?osi?, i? za swój trud jaki Anulaa89 w?o?y?a w swoje prace , z dniem dzisiejszym do??cza do grona projektantów miejskich.Serdecznie gratulujemy awansu, zach?camy do dalszego tworzenia prac.
__________________

Kobiety s? po to by je kocha?, nie rozumie? ....

KimKolwiek jest nieaktywny  
stare 04-09-12, 20:21   #20
Lhonna
Administrator
Projektant miejski
 
Avatar Lhonna

 
Zarejestrowany: Oct 2009
Wiek: 37
Postów: 2,192
Podzi?kowa?
1,269
Podzi?kowano
1,117
Domy?lnie

Mi?o mi og?osi?, ?e z dniem dzisiejszym swoja uliczk? otrzymuje Matt, który tym samym do??cza do grona projektantów miejskich. Gratulujemy i zach?camy do dalszego tworzenia i dzielenia si? pracami.
Lhonna jest nieaktywny  
Zamkni?ty Temat


U?ytkownicy aktualnie czytaj?cy ten temat: 1 (0 u?ytkownik(ów) i 1 go?ci)
 
Narz?dzia w?tku
Wygl?d

Zasady postowania
Nie mo?esz zak?ada? nowych tematów
Nie mo?esz pisa? wiadomo?ci
Nie mo?esz dodawa? za??czników
Nie mo?esz edytowa? swoich postów

BB Code jest W??czony
Emotikony s? W??czony
[IMG] kod jest W??czony
HTML kod jest Wy??czony

Skocz do forum


Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:43.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
T?umaczenie: vBHELP.pl - Polski Support vBulletin