View Single Post
stare 03-10-11, 20:29   #45
Alicja
Banned

 
Zarejestrowany: Oct 2009
Postów: 2,276
Podzi?kowa?
1,088
Podzi?kowano
433
Domy?lnie

Lhonno, jak ju? o tym mowa - czy w kolejnym numerze, który si? uka?e (lub nie) przewidujecie miejsce dla mojego reporta?u z Wyspy Gallahada? Strona, z której wyspa pochodzi znów dzia?a, i jest dost?pna do pobierania. Przyznam, ?e stara?am si? rzetelnie podej?? do zadania i napracowa?am si? sporo, i nie chcia?abym, aby moja praca posz?a w zapomnienie... Chcia?abym te? co? zaproponowa? - tym razem sama z siebie... Zrobi?am przymiarki do reporta?u o Queenstown (no, po prostu zakocha?am si? w tym mie?cie) Mog? te? zrobi? z Redcliffs i Hidden Springs - by?by wi?c to cykl na kilka lub nawet kilkana?cie numerów, a w ?adnej gazetce jakie ogl?da?am do tej pory, nie ma reporta?y z nowych okolic - przynajmniej w takiej formie - wi?c by?oby to co? nowego. Ze wzgl?du na do?? d?ugi okres up?ywaj?cy od jednego do drugiego wydania - i ja mia?abym wystarczaj?co czasu na przygotowanie tych prac, nie poganiana i ponaglana terminami jak przy Gallahadzie.
Alicja jest nieaktywny